Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici
 

Inici

El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013 fou aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 6 d'abril de 2010, després de l'aprovació de la proposta per part de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI), al febrer de 2010.

 

El PRI es desplega en una estructura de cinc blocs de contingut:

1. Marc de referència
2. Visió estratègica
3. Polítiques i actuacions (inclou deu objectius estratègics)
4. Programació econòmica
5. Implantació, seguiment, revisió i avaluació del PRI

 

El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2010-2013 defineix, entre d’altres, els objectius i les línies estratègiques  per al desenvolupament de la recerca i  la innovació a Catalunya durant aquest període de temps.

 

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), aprovat per Acord de Govern de 21 d'octubre de 2008, estableix que l’instrument fonamental en què es sustenta el desenvolupament del PNRI en els propers anys  són els plans de recerca i innovació del Govern català. Per altra banda, el mateix PNRI determina que aquests plans han d’estar alineats amb els terminis dels programes marc de la Unió Europea fins a l’horitzó del 2020.

 

En  coherència amb això, Catalunya alinea els seus instruments de recerca d'acord amb les directrius que estableix la RIS3 (Estratègia d'especialització intel·ligent en recerca i innovació) i el programa Horizon 2020.