Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici
 

Inici

El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) 2008-2020, aprovat per Acord de Govern de 21 d'octubre de 2008, estableix que l’instrument fonamental en què es sustenta el desenvolupament del PNRI en els propers anys  són els plans de recerca i innovació del Govern català. Per altra banda, el mateix PNRI determina que aquests plans han d’estar alineats amb els terminis dels programes marc de la Unió Europea fins a l’horitzó del 2020.

 

 

En coherència amb això, Catalunya alinea els seus instruments de recerca d'acord amb les directrius que estableix la RIS3 (Estratègia d'especialització intel·ligent en recerca i innovació) i el programa Horizon 2020.

 

 

La RIS3CAT és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació. La RIS3CAT estableix les prioritats de les polítiques públiques de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020, d'acord amb quatre objectius estratègics, que es corresponen amb quatre eixos d'actuació:

 

1. Àmbits sectorials líders

2. Activitats emergents

3. Tecnologies facilitadores transversals

4. Entorn d’innovació.

 

 

 

Horizon 2020 és l’actual programa de la Comissió Europea per finançar la recerca, la innovació i la competitivitat. Pretén impulsar el creixement i l'ocupació a la UE i convertir els avenços científics en productes i serveis innovadors que facilitin oportunitats comercials i millorin la vida de les persones, per un període de 7 anys (2014-2020) i amb un pressupost a preus corrents de prop de 80 bilions d'euros