Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El finançament de l'R+D+I a Catalunya  > Les activitats de recerca, desenvolupament i innovació finançades per la Generalitat de Catalunya
 

Les activitats de recerca, desenvolupament i innovació finançades per la Generalitat de Catalunya

La recerca que es fa a Catalunya és finançada des de diferents sectors: el de les administracions públiques (de l'Estat, de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració local), el de l'educació superior (universitats), el de les empreses, el de les institucions sense finalitat de lucre (ISFL) i el de l'estranger.

En aquest apartat es mostra la part corresponent al finançament d'activitats d'R+D+I per part de la Generalitat de Catalunya derivades de l'execució de les polítiques que aplica en aquesta matèria, ja sigui en forma de finançament a altres executors dels diferents sectors, ja sigui en forma d'execució pròpia. En qualsevol cas, el finançament de la Generalitat de Catalunya segueix les directrius marcades pel Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) i la RIS3CAT.

Les dades d'aquest finançament s'obtenen a partir d'una enquesta exhaustiva que realitza la Direcció General de Recerca, mitjançant la Subdirecció General de Polítiques Sectorials Científiques i Tecnològiques, a totes les seccions pressupostàries del Subsector Generalitat de Catalunya, és a dir, els departaments, el Parlament, i els organismes estatutaris i consultius. Amb elles s'elabora un informe anual que conté fonamentalment l'anàlisi de les dades obtingudes. Aquesta enquesta és també un requeriment del Pla Estadístic de Catalunya.

De tota manera, els antecedents d'aquest documents es remunten a l'any 1993, el del primer Pla de Recerca de Catalunya.  

Aquests informes contenen dades rellevants que serveixen de base per dur a terme el seguiment dels plans de recerca de Catalunya i del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació. També són la base per a donar resposta a les peticions de l'Administració General de l'Estat sobre les polítiques de finaçament de les diferents Comunitats Autònomes en matèria d'R+D+i.


Informes anuals

 Els informes anuals que actualment elabora l'APSCIT comencen a generar-se l'any 2003 i en els enllaços següents poden descarregar-se en format PDF:


Data d'actualització: 11.12.2018